Spoed tijdens kantooruren? Bel 0546 - 81 22 25 en toets 1

Medisch Centrum Mariaparochie - huisarts Vincenten - Almelo

Klachtenprocedure

Als u zich om één of andere reden niet kunt vinden in de behandeling of de werkwijze van één van de medewerkers van de huisartsenpraktijk, of u hebt een klacht, dan raden wij u aan dit met de betreffende medewerk(st)er te bespreken. Natuurlijk proberen wij te voorkomen dat u klachten hebt over onze huisartsenpraktijk. Mocht dat echter toch het geval zijn, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt.

U kunt uw klacht ook aan ons kenmerk maken door het klachtenformulier digitaal in te vullen. U kunt het ingevulde klachtenformulier ook bij de praktijkassistente af geven. Klik hier voor het formulier.

Biedt het gesprek met de huisarts u geen bevredigende oplossing, of bespreekt u de klacht liever niet rechtstreeks met hem/haar, dan kunt u het klachtenformulier van "Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente" invullen op de website www.khtwente.nl.                                                                                                                                                                Als dit voor u echt niet mogelijk is, kunt u ook een klachtenbrief schrijven en deze sturen naar:

Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente, p/a HDT-Oost, Postbus 1084, 7500 BB Enschede                                                                                                      

Als u na de tussenkomst van het "Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente" niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. De geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) voldoet aan de nieuwe klachtwet WKKGZ en is speciaal voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg.                                                                                                                             Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.skge.nl.

U kunt hier alleen een klacht indienen nadat u de route via het "Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente" gevolgd hebt.

 

Spoedgevallen

Levensbedreigende situatie?
Bel dan eerst 112

Heeft u zeer dringend een arts nodig?
Bel de praktijk op 0546 - 81 22 25 en toets 1

Buiten kantooruren?
Bel de Centrale Huisartsen Post 088 - 5880588