Spoed tijdens kantooruren? Bel 0546 - 81 22 25 en toets 1

Over Medisch Centrum Mariaparochie

Huisartsen

L. Eidhof   aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
L. Kurt        aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Assistentes

Jasmijn, Karina en Nijre zijn onze assistentes

De doktersassistentes hebben veel verschillende taken. Een van de belangrijkste taken is het plannen van het spreekuur. Onze assistentes maken gebruik van triage. Dit houdt in dat ze u vragen naar de reden van het contact. Dit heeft als doel dat u een advies of afspraak krijgt, rekening houdend met de ernst van uw klachten. Ook kan vastgesteld worden welke hulp voor u het best is. Bijvoorbeeld een afspraak op het (telefonisch) spreekuur, een visite, een bezoek aan de praktijkverpleegkundige of een recept. De assistente weet het antwoord op veel praktische vragen en kan u adviezen geven. Bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Ook kunt u haar bellen voor uitslagen van laboratorium of röntgenonderzoek.

De assistentes hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts, werken volgens vaste richtlijnen en zijn gediplomeerd.

U kunt bij de assistente terecht voor:

 • Wratten aanstippen
 • Wondverzorging
 • Oren uitspuiten
 • Bloeddruk controleren
 • Injecties
 • Hechtingen verwijderen
 • Glucose- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.
 • ECG (op verzoek van uw huisarts)
 • Urineonderzoek (zonder afspraak): brengen voor 10.00 uur

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

In de praktijk werkt Esther Smit als POH-S

De POH-S is opgeleid om zelfstandig, volgens protocol, zorg te verlenen in samenwerking met de huisarts. Uw huisarts verwijst u voor begeleiding en/of controle.

De POH-S verzorgt spreekuren voor patiënten met

 • Diabetes mellitus
 • Risico op of doorgemaakte hart en vaatziekten
 • COPD
 • Astma
 • Ouderenzorg
 • Stoppen met roken

De POH-S geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt u bij medicatiegebruik en bespreekt samen met u een gezonde leefstijl. De controles vinden 1 tot 4 keer per jaar plaats afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Uiteraard heeft de praktijkverpleegkundige een geheimhoudingsplicht

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

     

Evelien Spit en Debbie Wippert zijn onze POH GGZ. Bij hun kan iedereen terecht met niet-lichamelijke klachten, die een belemmering vormen in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan; stress-spanningsklachten/ stemmingsklachten/ angstklachten/overspannen/ burn-out/lichamelijk onbegrepen klachten/ gedrag-opvoedproblemen/ werkproblemen/ verslavingsproblemen/ relatieproblemen etc. 

De huisarts zal uw klachten eerst samen met u kort in kaart brengen, waarna zij u naar de POH- GGZ kan verwijzen. U kunt dus niet direct een afspraak bij de POH-GGZ maken. Samen met Evelien of Debbie zal besproken worden of de klachten bij haar kunnen worden behandeld, of dat, bij complexe problematiek, in overleg met u en de huisarts naar een specialist wordt verwezen. 

Karien Meijerink, praktijkmanager


Spoedgevallen

Levensbedreigende situatie?
Bel dan eerst 112

Heeft u zeer dringend een arts nodig?
Bel de praktijk op 0546 - 81 22 25 en toets 1

Buiten kantooruren?
Bel de Centrale Huisartsen Post 088 - 5880588